EDUKACJA PRACOWNIKÓW 
W CZASACH COVID 
Wybuch epidemii COVID-19 sprawił, że organizacje musiały zmienić swój tryb pracy, przechodząc do modelu zdalnego lub hybrydowego. Automatycznie oznaczało to także konieczność przeformułowania procesów edukacyjnych oferowanych pracownikom. Chociaż webinary, kursy oraz inne formy e-learningu są dostępne na rynku już od wielu lat, nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką skalą, jak obecnie. 
Jak sprawdzają się te zdalne formy edukacji?

Wspólnie z Great Digital przeprowadziliśmy badanie, którego 
wyniki obrazują odbiór  i doświadczenia pracowników w obszarze zdalnej edukacji. 
Pobierz raport, aby:
dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają 
na postrzeganie jakości edukacji zdalnej 
zrozumieć, jaka formuła aktywności edukacyjnych 
jest najskuteczniejsza z perspektywy uczestnika
poznać opinie ekspertów i edukatorów
odkryć, jakiego rodzaju wiedzy 
obecnie potrzebują pracownicy
Już 96% badanych uczestniczyło w jakiejś formie edukacji zdalnej 
66% badanych uważa, że większość wydarzeń online, w jakich uczestniczyli, była wysokiej jakości 
86% badanych wskazuje wysoką jakość materiału prezentowanego przez eksperta jako czynnik stanowiący o wysokiej jakości wydarzenia