Twoja szkoła przyjmuje ukraińskich uczniów?
Uzyskaj bezpłatny sprzęt komputerowy!
IT dla Ukrainy
Chcesz przekazać sprzęt?
Wypełnij formularz:
Działania wojenne, które mają miejsce na Ukrainie spowodowały, że wielu uczniów wraz z rodzinami szuka nowego, bezpiecznego schronienia. Często znajdują je w Polsce. Ci uczniowie wymagają teraz specjalnego wsparcia – część z nich kontynuuje zdalną naukę, której, mimo trudnej sytuacji, nie zaprzestało ukraińskie Ministerstwo Edukacji. Część uczniów trafia do nowych szkół i klas na terenie całego kraju. By nauka była możliwa i przebiegała efektywniej postanowiliśmy wesprzeć młodych Ukraińców. W tym celu powstał projekt „IT dla Ukrainy”. Jest on owocem współpracy Fundacji Digital University, Dell i ALSO Polska.

Dzięki wsparciu darczyńców z sektora IT zbieramy sprzęty, które później będą użyte przez dzieci do nauki. Serwisujemy je i przygotowujemy by jak najlepiej służyły uczniom z Ukrainy.  Oprogramowanie do komputerów dostarcza Microsoft, a pomoc w transporcie zapewnia InPost.

Zgłoszenia sprzętu mogą dokonać wyłącznie placówki edukacyjne, w których uczniami są obywatele Ukrainy, pobierający naukę na terenie Polski z powodu działań wojennych w ich kraju.
O PROJEKCIE
Jak zgłosić szkołę?
2. Wolontariusz wypełnia dane kontaktowe poniżej.
1. Dyrektor szkoły wyznacza jednego pracownika szkoły, który jako wolontariusz będzie odpowiedzialny za cały proces przekazania sprzętu.
3. Wolontariusz wypełnia formularz zgłoszeniowy, dostępny w kolejnym kroku.
Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń zapisy zostały chwilowo wstrzymane.
REGULAMIN PROJEKTU
Sprawozdanie o otrzymaniu sprzętu
Regulamin projektu IT dla Ukrainy
Załączniki do regulaminu
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
komputery@digitaluniversity.pl
SPRAWOZDANIE
Protokół odbioru sprzętu
This is a custom code placeholder.
Switch to Preview or publish the page
to see how your code works.
Double-click to edit
<style> .centerplease { margin: 0 auto; max-width: 270px; font-size:40px; } .question {font-family:Roboto; color: #fff; position: relative; background: #0057B8; margin: 0 auto; padding:10px 10px 10px 40px; display: block; width:auto; cursor: pointer; } .answers {font-family:Roboto; font-weight:300; background: #f2f2f2; padding: 0px 15px; margin: 0px 0; height: 0; overflow: hidden; z-index: -1; position: relative; opacity: 0; -webkit-transition: .7s ease; -moz-transition: .7s ease; -o-transition: .7s ease; transition: .7s ease; } .questions:checked ~ .answers{ height: auto; opacity: 1; padding: 15px; } .plus { color:#fff; position: absolute; margin-left: 10px; margin-top: 5px; z-index: 5; font-size: 2em; line-height: 100%; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; -webkit-transition: .3s ease; -moz-transition: .3s ease; -o-transition: .3s ease; transition: .3s ease; } .questions:checked ~ .plus { -webkit-transform: rotate(45deg); -moz-transform: rotate(45deg); -o-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .questions { display: none; } </style> <div class="content"> <!-- __________________________ 1 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question1" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question1" class="question"> Kto może otrzymać sprzęt w ramach akcji “IT dla Ukrainy”? </label> <div class="answers"> <p>W ramach Akcji “IT dla Ukrainy” sprzęt mogą otrzymać uczniowie - uchodźcy ukraińskiego pochodzenia uczący się w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 2 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question2" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question2" class="question"> Jaki sprzęt przekazywany jest Uczniom w ramach Programu? </label> <div class="answers"> <p>Partnerzy Akcji przekazują sprzęt niezbędny do kontynuowania nauki: laptopy oraz komputery stacjonarne ze sprzętem peryferyjnym (monitor, słuchawki, klawiatura i inne). </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 3 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question3" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question3" class="question"> Czym są Zestawy? </label> <div class="answers"> <p>Zestawy to grupy produktów, które można zamówić w ramach Projektu “IT dla Ukrainy”. Zestaw A to laptop. Zestaw B to komputer stacjonarny ze sprzętem peryferyjnym (monitor, słuchawki, klawiatura i inne dostępne według stanów magazynowych). </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 4 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question4" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question4" class="question"> Czy przekazywany sprzęt ma już wgrany system operacyjny? </label> <div class="answers"> <p>Tak.</p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 5 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question5" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question5" class="question"> Ilu Uczniów w rodzinie może zostać objętych Programem “IT dla Ukrainy” </label> <div class="answers"> <p>Zgodnie z Regulaminem w ramach Programu komputer może otrzymać każde dziecko uchodźcze pochodzące z Ukrainy, które podlega obowiązkowi szkolnemu i uczęszcza do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie RP. Czyli każdy członek rodziny objęty obowiązkiem szkolnym, uczęszczający do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie RP może otrzymać sprzęt dla siebie. </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 6 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question6" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question6" class="question"> Czy są jakieś ograniczenia dotyczące akcji “IT dla Ukrainy”? </label> <div class="answers"> <p>Tak. Sprzęt może być przekazany wyłącznie uczniom uchodźczym pochodzenia ukraińskiego uczącym się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie RP. Osoby te mogą być pełnoletnie. Warunkiem jest posiadanie statusu ucznia szkoły. </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 7 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question7" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question7" class="question"> Czy studenci pochodzący z Ukrainy mogą wziąć udział w Projekcie “IT dla Ukrainy”? </label> <div class="answers"> <p>Nie.</p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 8 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question8" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question8" class="question"> W jakim celu mogą być wykorzystywane sprzęty przekazane w ramach Projkcie “IT dla Ukrainy”? </label> <div class="answers"> <p>Sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych. </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 9 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question9" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question9" class="question"> W jaki sposób są przekazywane sprzęty i czy trzeba będzie od nich płacić podatek? </label> <div class="answers"> <p>Po złożeniu zamówienia Organizator sprawdza stany magazynowe i informuje o realizacji zamówienia dla szkoły (zająć to może ok. 7 dni). Zamówienie jest kompletowane i przygotowywana jest wysyłka sprzętu. Sprzęt trafia do szkoły przesyłką kurierską. Od przekazywanego sprzętu nie trzeba płacić podatku.</p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 10 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question10" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question10" class="question"> Kto może złożyć zamówienie na sprzęt? </label> <div class="answers"> <p>Zamówienie może być złożone wyłącznie przez pracownika szkoły, do której chodzą uczniowie ukraińscy.</p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 11 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question11" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question11" class="question"> Czy są jakieś ograniczenia w liczbie zamówień? </label> <div class="answers"> <p>Nie, jednak każde zamówienie powinno trafić do konkretnego ucznia ukraińskiego uczęszczającego do szkoły. Oznacza to, że szkoła nie może zamawiać sprzętu z wyprzedzeniem, a według bieżących potrzeb. Może zaś złożyć kolejne zamówienie, jeżeli będzie taka potrzeba.</p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 12 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question12" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question12" class="question"> Czy zamówiony sprzęt można przekazać innemu dziecku? </label> <div class="answers"> <p>Pracownik szkoły wypełniający formularz zobowiązany jest do bieżącej edycji formularza w przypadku zmiany liczby uczniów ukraińskich w szkole. Jeżeli mimo tego w do szkoły zostanie zamówiona zbyt duża liczba sprzętu, to pracownik szkoły wypełniający protokół odbioru jest zobowiązany do przekazania nadwyżki sprzętu uczniom spełniającym warunki regulaminowe, uczęszczającym do szkół znajdujących się w niedalekiej odległości od Placówki, która otrzymała sprzęt. W przypadku przekazania sprzętu uczniom innej szkoły należy pokwitować odbiór sprzętu na tym samym protokole odbioru. </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 13 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question13" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question13" class="question"> Czy formularz zamówienia można wypełniać kilka razy? </label> <div class="answers"> <p>Tak jeżeli zajdzie potrzeba zamówienia dodatkowego sprzętu dla uczniów, szkoła może powtórnie wypełnić formularz. </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 14 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question14" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question14" class="question"> Ile sprzętu na raz mogę zamówić? </label> <div class="answers"> <p>Zamówienie powinno być złożone w ramach potrzeb konkretnych uczniów. Można więc zamówić tyle zestawów, ile jest uczniów potrzebujących sprzętu. </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 15 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question15" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question15" class="question"> Czy formularz powinien być wypełniany dla każdego ucznia pojedynczo? </label> <div class="answers"> <p>Nie. Prosimy o wypełnianie formularza dla wszystkich uczniów z danej placówki oraz wypełnianie go tylko raz dla każdej grupy uczniów. </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 16 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question16" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question16" class="question"> W jaki sposób sprzęt trafi do szkoły? </label> <div class="answers"> <p>Sprzęt zostanie przesłany do szkół firmą kurierską. </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 17 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question17" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question17" class="question"> Czy zawsze otrzymam cały zamówiony sprzęt? </label> <div class="answers"> <p>Sprzęt przekazywany jest w ramach dostępności w magazynach uzupełnianych na bieżąco. Może się jednak zdarzyć, że w momencie składania zamówienia nie będzie możliwie przesłanie wszystkich zamówionych sztuk. W tym wypadku szkoła zostanie wpisana na listę oczekujących, a jej zamówienie zostanie zrealizowane w ramach uzupełnień sprzętu w magazynie. </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 18 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question18" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question18" class="question"> Czy odbiorcy muszą pokwitować odbiór sprzętu? </label> <div class="answers"> <p>Tak. Szkoła, do której trafia sprzęt, jest zobowiązana do pisemnego pokwitowania przez opiekunów prawnych otrzymania sprzętu. </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> <!-- __________________________ 19 ___________________________ --> <div> <input type="checkbox" id="question19" name="q" class="questions"> <div class="plus">+</div> <label for="question19" class="question"> W jaki sposób szkoła musi się sprawozdać z przekazania sprzętu? </label> <div class="answers"> <p>Pracownik szkoły przekazując sprzęt Uczniom, zobowiązany jest do zbierania potwierdzenia odbioru sprzętu od prawnego opiekuna Ucznia oraz podpisania przez opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w ramach Programu “IT dla Ukrainy”. Zbiorczy protokół odbiorczy szkoła załącza w formie PDF wysokiej jakości (maksymalny rozmiar pliku to 10 MB) do formularza odbiorczego dostępnego na stronie: https://forms.gle/9qh5qfDLWctZTRK3A Szkoła jest zobowiązana do wypełnienia tego formularza w przeciągu maksymalnie 7 dni od otrzymania przez nią sprzętu (dostawa kurierska potwierdzona podpisem). </p> </div> </div> <!-- _____________________________________________________ --> </div>
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA