STAY DIGITAL
Nadrzędnym celem Fundacji Digital University jest edukacja w zakresie rozwoju poprzez innowacje i zapoznanie z tematyką nowych technologii. Uczymy zawodów przyszłości, dając wsparcie podopiecznym świetlic środowiskowych, domów dziecka oraz środowisk wykluczonych.
Edukacyjny program zawodowy skierowany do młodych dziewczyn, które wchodzą na rynek pracy, a także poszukują swojej drogi zawodowej i pasji. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach pochodzących z ubogich rodzin. Program ma pomóc im wejść na rynek pracy, poprzez nabycie nowych umiejętności
UNIWERSYTET SUKCESU
DigiKids Academy dla podopiecznych 
domów dziecka i świetlić środowiskowych
DigiKids Academy jest to kompleksowy program mający na
 celu rozwój kompetencji przyszłości w najbardziej przystępny dla 
dzieci sposób na naukę  – poprzez zabawę. 
Poprzez uczestnictwo w naszych warsztatach, 
dzieci uczą się nie tylko samego 
programowania, ale również  myślenia krytycznego, projektowania, 
nastawienia na rozwiązanie problemu, 
podstaw nauk ścisłych, podstaw inżynierii i elektroniki,
 ekologii, a także rozwijają kompetencje miękkie
50% uczestników zajęć to podopieczni domów 
d ziecka  i świetlic środowiskowych.
Akademia Przedsiębiorczości
Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego ma na celu upowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie postaw pro przedsiębiorczych oraz pozytywnych nawyków, które prowadzą do podejmowania świadomych decyzji w odniesieniu do zarządzania własnymi finansami.
Akademia Przedsiębiorczości to edukacyjny program, którego głównym celem 
jest poszerzenie wiedzy i świadomości ekonomicznej w zakresie:
  • zarządzania budżetem (pieniądz, Instytucje i usługi finansowe)
  • działalności instytucji finansowych, bankowości,
  • mechanizmów zachowań podmiotów gospodarczych,
  • niebezpieczeństw związanego z zadłużeniem (spirala zadłużenia),
  • budowania odpowiedzialnych postaw i zachowań przedsiębiorczych
  • działania sektora finansowego
  • umiejętności umożliwiających efektywne zarządzanie finansami osobistymi
Masters & Robots Youth to konferencja z wykładami o przyszłości dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat w trakcie corocznego wydarzenia Mastres & Robots.Uczestnicy spotkania mają unikalną możliwość poznania rozwiązań technologicznych z pogranicza science-fiction i naszej codzienności. Wykłady prowadzą najlepsi eksperci z całego świata.
Podczas wykładów młodzież otrzymuje odpowiedź na pytania:
Czy jesteś świadomy co Cię spotka w cyberprzestrzeni?
Czy zamówiłbyś w restauracji hamburgera wyprodukowanego w laboratorium lub fabryce?
Czy nauka może pomóc nam w przeniesieniu życia na Marsa?
Jak połączyć mózg, ciało i maszynę?
Ogólnopolski projekt edukacyjny objęty Patronatem Ministerstwa Cyfryzacji realizowany w 2017 roku. Przeprowadzone zostały warsztaty w 32 szkołach podstawowych w całym kraju. Projekt realizowany w miejscowościach zamieszkiwanych przez mniej niż 50 tysięcy ludzi. Laboratorium Bezpiecznego Internetu T-Mobile to praktyczne szkolenia skierowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Uczniowie poznali rodzaje zagrożeń w sieci, a nauczyciele doskonalili swój warsztat w zakresie nowoczesnych metod przygotowywania uczniów do świadomego użytkowania Internetu.
W trakcie projektu przeprowadziliśmy 32 bezpłatne warsztaty w 15 województwach i 28 miejscowościach, a w zajęciach wzięło udział 4 420 uczniów. Zaangażowaliśmy 200 nauczycieli, a materiały edukacyjne dotarły do ok. 8 800 rodziców.
Bądź na bieżąco:
Digital University Sp. z o.o.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
kontakt@digitaluniversity.pl
NIP: 5252761729
REGON: 381660468
KRS: 0000752854
Fundacja Digital University
NIP 1182100793
KRS 0000520112
REGON 147372124
fundacja@digitaluniversity.pl
<