FUTURE IS
MANAGABLE
WIEDZA I INSPIRACJA, KTÓRYCH TWOJA ORGANIZACJA POTRZEBUJE,  ABY BYĆ GOTOWĄ NA PRZYSZŁOŚĆ
Skorzystaj z wiedzy ekspertów Speakers Office i przygotuj swoją Organizację na przyszłość!
PRZYSZŁOŚCI NIE SPOSÓB PRZEWIDZIEĆ,
ALE MOŻNA NIĄ ZARZĄDZIĆ
Dysponując aktualną 
i rzetelną wiedzą
Rozumiejąc procesy biznesowe zachodzące pod wpływem Transformacji Cyfrowej
Mając świadomość trendów
i kierunków zmiany
Skorzystaj z wiedzy ekspertów Speakers Office i przygotuj swoją Organizację na przyszłość!
FUTURE OF BUSINESS
HOW TO MANAGE
EKSPERT INNOWACJI
  • Radykalne innowacje - jak wykorzystać efekt wewnętrznej przedsiębiorczości dla zwiększenia efektywności biznesowej
  • Od korporacyjnego giganta do zwinnego ekosystemu
  • Klientocentryczność: w jaki sposób konsument może pomóc w rozwoju Twojego biznesu?
DAVID GRAM
Innovation thought-leader & Co-founder of Diplomatic Rebels
Lider innowacji i współzałożyciel Diplomatic Rebels. Przez ostatnie 20 lat pracował w obszarze radykalnych innowacji metodyką lean startup. Pełnił funkcję Szefa ds. Innowacji w Scandinavian Airlines, starszego dyrektor ds. Innowacji w Future Lab LEGO, a ostatnio pracował jako partner Venture w LEGO VenturesPRZYKŁADOWE TEMATY WYSTĄPIEŃ:

JEDEN Z 3 NAJLEPIEJ OCENIANYCH EKSPERTÓW MASTERS & ROBOTS 2020

EKSPERT SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
  • Przyszłość pracy i ludzkości w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji
  • Społeczeństwo w Cyfrowej Erze
  • Big Data i niebezpieczne idee
DANIEL HULME

IExpert in AI, CEO at SATALIA and EIR
at UCL, TEDx Serial Speaker

Daniel specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, opartych o sztuczną inteligencję. Wykorzystując szerokie doświadczenie biznesowe, edukuje na temat tego, w jaki sposób zastosowanie AI może być pomocne w zarządzaniu organizacjami, a także jak może wywierać pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw.

PRZYKŁADOWE TEMATY WYSTĄPIEŃ:

JEDEN Z 3 NAJLEPIEJ OCENIANYCH EKSPERTÓW MASTERS & ROBOTS 2020

EKSPERT automatyzacji 
  • Przyszłość mobilności: lekcje z branży w momencie dysrupcyjnych zmian
  • Robotyka i sztuczna inteligencja: interakcja człowieka technologii w praktyce
  • Automatyzacja i transformacja rynku pracy: czym zajmą się ludzie, kiedy pracę wykonywać będą roboty?
CARLO van de Weijer

IManaging Director of the Institute for AI Systems at Eindhoven University of Technology,SingularityU Faculty
Carlo specjalizuje się w projektowaniu inteligentnych systemów opartych o technologię AI, które uczą się środowiska, w jakim funkjconują, stale się uczą, a dzięki interakcji z człowiekiem rozumieją, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć konkretne cele. Systemy te mają zastosowanie w transporcie, medycynie i transformacji innych obszarów kluczowych dla funkcjonowania społeczeństw. 
PRZYKŁADOWE TEMATY WYSTĄPIEŃ:

JEDEN Z 3 NAJLEPIEJ OCENIANYCH EKSPERTÓW MASTERS & ROBOTS 2020

FUTURE OF WORK 
& SOCIETY
HOW TO MANAGE
Przemysł 4.0 i społeczeństwo 5.0. Świat przenosi się z cyfrowej wioski do cyfrowej dżungli.
Maciej kawecki
Ekspert ochrony danych osobowych, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej  w Warszawie
Maciej specjalizuje się w edukacji w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa cyfrowego oraz świadomego korzystania ze smart devices. W 2019 r. został wyróżniony statuetką Digital Shapers nazywaną „Cyfrowym Oskarem” za szczególny wkład w edukację w sektorze nowych technologii. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej, w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”.

SPEECH

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI: JAKIE PROFESJE ZDOMINUJĄ RYNEK PRACY W NADCHODZĄCYM CZASIE?
MARIA BELKA
Dyrektor Zarządzająca w Prytek Poland, CEO i współzałożycielka Fundacji Mentors 4 Starters, założycielka oraz była przewodnicząca Rady Nadzorczej i prezeska BIT EVIL SA, publicznej spółki technologicznej (AdTech, Fintech, Dwukrotna kuratorka warszawskiego hubu Global Shapers, inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego


SPEECH

leadership 5.o

RAFAŁ MRÓWKA
Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik
i wykładowca programu MBA-SGH
Specjalizuje się w obszarze przywództwa w biznesie społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizy nowoczesnych modeli organizacji i transformacji cyfrowej, badań satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations


SPEECH

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI HYBRYDOWYMI I PRACA ZDALNA
DARIUSZ JEMIELNIAK
Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania, kierownikiem Centrum Badań nad Organizacjami
i Miejscami Pracy (CROW) oraz założycielem grupy New Research on Digital Societies (NeRDS) na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również wykładowcą stowarzyszonym z Berkman-Klein Center for Internet and Society, na Uniwersytecie Harvarda.SPEECH

Ekspert w Zarządzaniu Projektami Otwartej Współpracy, Wykładowca na Harvard University i Akademii Leona Koźmińskiego

Jest partnerem w firmie badawczej 4CF Strategic Foresight i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego instytucjom międzynarodowym, takim jak NATO, UNESCO, UNDP oraz przedsiębiorstwom 
i organizacjom pozarządowym. Prowadził projekty badawcze, warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorstw m.in. z branż: energetycznej, FMCG, finansowej, budowlanej, farmaceutycznej, wysokich technologii i zbrojeniowej, a także projekty militarne w Polsce i Holandii.
kompetencje przyszłości
Futurolog, Partner w 4CF Strategic Foresight, Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością

Kacper nosarzewski
SPEECH

DLACZEGO WARTO Z NAMI PRACOWAĆ?
Inspiration & Eduacation
Access to Global Experts
Speaker Matchmaker
Negotating Agent 
to Save your Money
End to End Organization
Emergency Backup Planner
najnowsze trendy i możliwości 
w obszarze nowych technologii
kilkuset ekspertów z Polski i świata
Profesjonalna koordynacja każdego
etapu współpracy
gwarancja korzystnej ceny
profesjonalna koordynacja każdego
etapu współpracy
eliminacja ryzyka 
niepowodzenia wydarzenia
Speakers Office to źródło wiedzy, inspiracji i edukacji. Reprezentujemy najwyższej rangi polskich i międzynarodowych mówców, wpływowych liderów, naukowców, globalnych ekspertów i doświadczonych przedsiębiorców w dziedzinie transformacji cyfrowej, innowacji, nowoczesnego przywództwa i nowych technologii.
CONTACT US 
IZABELA BARTNICKA
Head of Business Development
iza@digitaluniversity.pl 
tel. +48 608 695 098
EWA STUDNIAREK
Business Development Manager
ewa.studniarek@digitaluniversity.pl
tel. +48 696 498 043